Obr. 15/2015
Dvě duální duše na planetě Zemi. Každá žije a pracuje pro Světlo a v lásce pro informování lidí, a plní si své poslání jako léčitelé nebo informátoři, nebo i meditační zaměření mají ku pomoci lidem i celé planetě !!
Zelená brava symbolizuje shodné poslání ...  na planetě Zemi. Žluté záření je Stvořitelova energie lásky z Pravého Stvoření Nebe z Jeho/Její Lásky nekonečné a dobra i vší moudrosti a všech absolutních duchovních pravd, které sdílí jako duchové a mají tak přístup ke mnoha pravdám na Zemi i v této dimenzi.
Informačno-lečitelsko-meditační.

 

Oba dva, muž i žena tak pomáhají svým životem i dalším léčitelům, meditátorům a informatikům v jejich každodení práci a poslání. Světelní pracovníci mají tu výhodu, že se znají a mohou spolupracovat.

Vzájemně se mohou doplňovat a pomáhat si jako duální duše, ikdyž osobně se nemusí znát. Vše probíhá tak, jak jim bude později vysvětleno vnitnří komunikaci, přes vnitřní já, duši, od Stvořitele. Nemusí se obávat, že něco nezvládají bez toho druhého, tedy svého protějšku. Budou jednou rádi, že se potkají a budou cítit touhu jeden po druhém, jako součást celku - jednoty stvořitele, která k nim patří - budou cítit sounáležitost duše.

Ráda bych vysvětlila obrázek, který jsem namalovala intuitivně pod vyšším vedením Stvořitele a mých duchovních průvodců. Tyto duše jsou jako jedna, jako maskulinní a femynní princip spojený ve středu, žlutý kruh, jedna duše může být a žit v Česko-Slovensko a druhá maskulinní princip - tedy muž, může žít být v americe nebo austrálii a nikdy se nemusí potkat. Ale na dálku se mohou cítit i spojit srdcem a láskou na milióny kilometru, nebo světelné roky i v dalekých hvězdných systémech, to je jenom na vysvětlení, že všechno je možné a všechno je reálně, protože jsem to zažila. A takto to je ! Je to pro vaše uvědomění, abyste si nemysleli, že jste tady sami, bez vašeho duálního protějšku, kdykoliv se s ním, nebo s ní, můžete spojit. 

V případě, že se nepotkají na planetě Zemi nebo v jiných hvězdných systémech Stvořitele, tak jednou se potkají určitě, když si splní své světelné poslání. Tyto dvě duální duše se milují nesmírnou čistou láskou a oba se navzájem doplní o prožitky i za mnoha miliónů let a inkarnací a zodpoví se otázka, na kterou chtěli vědět odpovědi. I celé stvoření se tomuto spojení potěší i o všechny prožitky a moudrosti takto nabyté.