Prostorové vnímání otevření dimenzionální brány.
Přechod do vyšší dimenze bytí, kde sídlí duše - Vyšší Já.

Obr. 15/2012

Obrázek byl namalován dle toho jak mě byla intuitivně vedena ruka, pak mě bylo sdělováno k obrázku nasledovní informace od přátel z nebe co obrázek může léčit i následovní duchovní rady.

Jde o přechod do DIMENZE - do VYŠŠÍCH SVĚTŮ = NEBESKÉ SVĚTY Stvořitele, KDE ANDĚLÉ MAJÍ SVŮJ KLID A MÍR. VLÁDNE TAM NAPROSTÁ LÁSKA VŠECH BYTOSTÍ A STVOŘITELE, KTERÁ JE UPLNĚ VŠUDE KOLEM A LIDÉ KDYŽ SE TAM DOSTANOU MOHOU CÍTIT TUHLE BOŽÍ LÁSKU UŽ SAMOTNÝM PŘECHODEM DO TĚCHTO VYŠŠÍCH JEMNOHMNOTNÝCH SFÉR, KDE MNOHÉ DUŠE DENNĚ odsud ODCHÁZEJÍ V NAPROSTÉ BLAŽENOSTI A LÁSCE SVÉHO MOUDRÉHO DUCHA. Jsou to brány do vyšších světů. Jimi procházejí duše ke Stvořitely, pokud si to sami zvolí a pokud mají vše zvládnuto na jejich Duchovní cestě za láskou, pravdou, moudrostí dobrem a svobodou duše. Jde o to, že beze strachu se tam můžou dostat velice rychle přesunem - a to pouhou MYŠLENKOU se tam přesunou. Vše jim je/nám pak všem takto dávano a pomáhano každé duši při opouštění tohoto materiálního a technického hmotného světa do jemnohmotnejších úrovní bytí a dalších světů Stvořitele, i dle svého vlastního duchovního růstu, kterí každá duše tady započala se učit nebo se pohla ze svého NEVĚDOMÉHO STAVU BYTÍ. Proto je na každé duši, aby se co nejvíce už ted a tady na této planetě Zemi snažila o co nejvíce a nejčastěji chtěla z vlastní svobodné vůle a moudrosti ROZVINOUT svojí vlastní moudrost a duchovnost i lásku a správné učení, aby nabyla schopnosti a dovednosti jak správně se má žít,mít se rád a milovat i své bližní, také zvládnout různá strachy, obavy, odchod z pozemské roviny spojen se strachem, tedy negace a vypořádat se tak s naší DUŠÍ-EGEM i s odchodem z fyzického těla do jiného těla a žití do jiného životního prostoru. Ve vyšších světech lidské duše strácejí onu část lidské EGO a je nahrazeno POZITIVNÍMI ATRIBUTY Stvořitele, (tedy láskou a dobrem, pravdami a přirozenou vyšší moudrostí, dovednostmi ducha, a to již už bez jakýchkoliv negací LIDSKEHO EGA a pokud to lidská duše také dokázala zvládnout a učila se správně i duchovně žít už i na této fyzické materiální rovině svého bytí (EMOCE, STRACHY, TUŽBY, CHTÍČE, ...).