Světlo a láska Stvořitele k nám. 

 

Do středu Galaxie Multivesmíru - do Světla a lásky letí zpátky Domů mnoho duchovně zralých bytostí, kteří zvládli pomoc lidem, lásku k lidem, i lásku ke všem bytostem, no v prvé řadě lásku ke Stvořiteli. Zvládání duchovních životních zkoušek se člověk více a více přibližuje do tohoto světa blaženosti a nežištné lásky všech bytostí, kde jsou všechny bytosti rovné mezi sebou, nesoupeří o prvenství, o majetky, o cokoliv hmotné, nebo peníze, protože tam hmota a chtění po vlastnění majetku i peněz neexistuje. pokud by jakákoliv bytost z tohoto prostoru zatoužila toto prožít, okamžitě se propadne do nižšších dimenzí, někdy až do hloubky tohoto vesmíru, kde lidé zažívají negaci a polaritu. Láska a Světlo je pak vždycky vyzvedne zpět po zvládání životních lekcí, zpět do pozitivního stavu ke Stvořiteli.