Působí na centrum vůle, pomůcka pro spojení se Stvořitelem
Léčení se SVĚTLEM a LÁSKOU.  
Obr. 
20/2012

Autor: Anestea

Duchovní poradenství k vašemu osobnímu léčení se Stvořitelem :

Můžete si představovat jak ze středu obrázku proudí uzdravující SVĚTLO BOŽÍ - SVĚTLO STVOŘITELE. Proste Ho o Milost Boží a o zdraví nejen pro sebe, ale i pro své blízké v rodině, nebo přátelé, o kterých víte, že jsou nemocní.

Modlete se za ně každý den. Vyslaná modlitba pomáhá uzdravovat nejen vás, ale ty za které se s láskou a vaším dobrem uvnitř sebe nezištně modlíte.
 

Vaše MOTLITBA DUŠE je slyšet až do NEBE. Boží SVĚTLO a LÁSKA, kterou můžete v té chvílí léčení s tímto obrázkem cítit, se může proměnit v krásnou léčebnou vizi a krásnou léčebnou vnitřní komunikaci s osobním setkáním s milovaným Bohem - Stvořitelem, nebo i s vaším Andělem Strážným, nebo Vyššími duchovními bytosmi - Mistry z Nebe, kteří vás nesmírně milují tou nejčistčí láskou Boha, která je i ve vás samotných.