Návštěva ve vyšších dimenzi Pravého Stvoření - Nebe

Vnitřní vize ve vyšší dimenzi Pravého Stvoření - Nebe. Návštěva této krajiny má silně léčivý účinek. Doporučuji navštívit tuto krajinu. Stromy mají léčebný účinek, voda je živá, rostliny léči a vzduch také. Není to jak zde na planetě Zemi, že již vzduch, voda, rostliny máme zamořené chemickými látkami a exhaláty a pvc láhvemi a plasty. V tomto světě Stvořitele neexistuje žádný nepořádek.

 

Knihy od Anstázie: 

Zvonící cedry Ruska