Transformace duší  za pomocí Světelných bytostí  
a odvádění zbloudilých duší do jiné dimenze ...

 

Vysvětlení osobního zážitku  z obrázku :

Abychom vysvětlili co se dělo v tomhle procesu TRANSFORMACE DUŠÍ a odvádění duší do jiných prostorů Nebe,

rádi bychom čtěnárům sdělili, že šlo o harmonizující proces u nás doma v našich léčebno-meditačno - relaxačních prostorách, kde jsme byli ten den atakování zbloudilými dušemi a s dalšími zemřelými dušemi, které byly převzaty po návštěvě a příchodu k nám do našich prostorů, kde následně jsme byly vyzvání těmito našimi Světelnými láskyplnými bytosmi Lásky a SVĚTLA aby jsme je ty duše společně s těmito přátely odvedly tam kam patří - tedy do světa duchů nebo jiných dimenzionálních a planetárních krajin Multiverza.

Byly jsme moc rádi, že naše Láska a Láska těchto Zářivých bytostí, které jak je vidět z nakresleného obrázku, měly průhledné hůlky, s křyštálem na jejich konci a zabezpečovaly tak léčebný a rychlý proces i odvádění těch duší spátky kam patří. Moc děkujeme za jejich pomoc a pročištění našich domovských prostorů. 

Láska má největší sílu v celém UNIVERZU, pamatujte na to milé duše.. Dokáže zázraky když jí používate s citem, láskou, a moudrostí ve vás.. pak i vy jste takto vedení a máte mnoho skušeností i takovéto jako jsme prožívaly i my v těchto okamžicích i jiných. S láskou děkujeme všem krásným duchovním přátelům z duchovních úrovní Nebe.