Přicházející dítě (zářivá bytost) do tohto světa    obr. 16/2015